دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
جستجو
 • عكس يادگاري نوجوانان و جوانان مهمانشهر مهاجرين با دكتر فئواديانعكس يادگاري نوجوانان و جوانان مهمانشهر مهاجرين با دكتر فئواديان
  عكس يادگاري نوجوانان و جوانان مهمانشهر مهاجرين با دكتر فئواديان
 • عكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي علوي مدير كل محترم امور اتباع سمنانعكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي علوي مدير كل محترم امور اتباع سمنان
  عكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي علوي مدير كل محترم امور اتباع سمنان
 • عكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي پناهي مدير كل محترم امور اتباع قمعكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي پناهي مدير كل محترم امور اتباع قم
  عكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي پناهي مدير كل محترم امور اتباع قم
 • عكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با حجت الاسلام صالحي مسئول محترم روابط عمومي امور اتباع وزرارت كشورعكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با حجت الاسلام صالحي مسئول محترم روابط عمومي امور اتباع وزرارت كشور
  عكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با حجت الاسلام صالحي مسئول محترم روابط عمومي امور اتباع وزرارت كشور
 • عكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي محمدي فر مدير كل محترم امور اتباع وزرارت كشورعكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي محمدي فر مدير كل محترم امور اتباع وزرارت كشور
  عكس يادگاري روحانيون شيعه و اهل سنت اتباع سمنان با جناب آقاي محمدي فر مدير كل محترم امور اتباع وزرارت كشور

آدرس پستي: سمنان - بلوار بسيج - استانداري سمنان - دفتر امور اجتماعي و فرهنگي كدپستي : 351479961    تلفن :  0232129203   و  0232129204  و 02333443493  و 02333448985 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دفتر اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری سمنان می باشد.
Powered by DorsaPortal