خدمات الکترونیک
نمودار نحوه رسیدگی بدوی
شرح خدمت:
فلوچارت رسیدگی در شعب بدوی تعزیرات حکومتی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فلوچارت رسیدگی بدوی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal