خدمات الکترونیک
اطلاع رسانی پرونده تعزیرات حکومتی
شرح خدمت:
متهمین می توانند پس از ثبت پرونده خود در شعب تعزیرات حکومتی شماره پرونده و رمز شخصی را دریافت نموده تا به صورت غیر حضوری از طریق سامانه اینترنی http://tazirat135.ir از روند پرونده خود اطلاع در تمام مراحل اطلاع حاصل نمایند .
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal