خدمات الکترونیک
پلمپ دفاتر
شرح خدمت:
پلمپ دفاتر قانونی و تجاری بصورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه متقاضیان انجام می گیرد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سایت و تکمیل فیلدهای مورد نیاز

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal