خدمات الکترونیک
تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی
شرح خدمت:
تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی بصورت الکترونیکی توسط متقاضیان
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سایت و تکمیل فیلدهای موردنیاز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal