خدمات الکترونیک
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
شرح خدمت:
استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور بصورت الکترونیکی و زمان کوتاه انجام می گیرد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سایت و تکمیل فیلدهای مورد نیاز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal