خدمات الکترونیک
فرمها و سایر خدمات ( فرمهای استعلام دفتر برنامه ریزی و بودجه، مشخصات تابلوهای دفاتر اسناد رسمی،دفتر ازدواج وطلاق،مجموعه استانداردهای ICT)
شرح خدمت:
فرمها و سایر خدمات ( فرمهای استعلام دفتر برنامه ریزی و بودجه، مشخصات تابلوهای دفاتر اسناد رسمی،دفتر ازدواج وطلاق،مجموعه استانداردهای ICT)
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سایت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal